REGULAMIN GRY W OPARCIU O PASZPORT TURYSTYCZNY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

1. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Spot Radomsko.
2. Paszport ważny jest bezterminowo.
3. Paszport nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.
4. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne i mogą w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze.
5. Gra składa się z dwóch części: zbieranie pieczątek gminnych oraz zbieranie punktów w ramach gier gminnych.
6. Turysta w każdej gminie powiatu radomszczańskiego opisanej w paszporcie otrzymuje potwierdzenie obecności w formie pieczątki w paszporcie.
7. Lista miejsc, w których dostępne są pieczątki znajduje się w paszporcie oraz tutaj.
8. W przypadku niemożliwości przybicia pieczątki w danym miejscu, turysta wykonuje zdjęcie „selfie” na tle tego miejsca z widocznym swoim paszportem turystycznym. Okazanie zdjęcia i bezsprzeczna identyfikacja miejsca oraz osoby będzie podstawą do uznania obecności - równoznaczną z przybiciem pieczątki.
9. W każdej gminie Powiatu Radomszczańskiego znajdują się QR kody przenoszące do gier gminnych. Lista miejsc, w których turysta znajdzie kod do zeskanowania dostępna jest tutaj.
10. W każdej gminnej grze są trzy zadania. Każde zadanie jest punktowane.
Turysta wykonuje zadania w dowolnej kolejności. Nie ma obowiązku wykonania wszystkich zadań.
11. Punkty z gier gminnych sumują się.  
12. Zdobycie minimum 7 pieczątek i 1500 punktów upoważnia do odbioru nagrody.
13. Liczba nagród jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń po odbiór nagrody.
14. Po odbiór nagród należy zgłaszać się telefonicznie: 518-388-128. Nagrody wydawane są w siedzibie Stowarzyszenia Spot Radomsko, ul. Warszyca 4, 97-500 Radomsko.
15. Gra dofinansowana ze środków Powiatu Radomszczańskiego w ramach realizacji zadania „Paszport Turystyczny”.


BIURO PROJEKTU

Stowarzyszenie SPOT RADOMSKO
ul. Warszyca 4 
Radomsko 97-500
tel. 518 388 128


KONTAKT

Email: kontakt@spotradomsko.pl
Telefon: 518 388 128

Radomsko 2022 Wydanie I
Publikacja powstała we współpracy z
Biurem Promocji i Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. 

Publikacja sfinansowana ze środków Powiatu Radomszczańskiego w ramach zadania
"Paszport Turystyczny".

Mobirise site software - Details here